TEXBER

PRODUCCIÓ

A Texber ens ocupem de la producció de teixits per empreses que comercialitzen i busquen un producte propi o tenen pics de feina.

El nostre objectiu

El nostre objectiu és esdevenir el departament productiu o un annex del seu. 
Oferim la nostra maquinària i coneixements al servei dels nostres clients.

Ordit

És el procés en el qual es preparen tots els fils que estaran disposats longitudinalment en la roba. Aquests fils s’enrotllen en un plegador.

Maquinaria 
Ordidor Comsa Ausa 1000
Poltre trescanador Comsa

Característiques

 • Motius de fins a 672 fils (o 1344 si és simètric)
 • Plegadors de fins a 3m d’amplada i valona d’ 1,1m de diàmetre
 • Encolat amb ensimatge o cola freda
 • Fileta rotatòria i avanç automàtic

Tissatge

La teixidura o tissatge és el procés en el qual, als fils disposats longitudinalment (ordit) se’ls entrecreuen fils disposats transversalment (trama), per finalment acabar obtenint teixit.

Maquinaria 
Màquina de passar pintes automàtica Uster Delta 1
20 Telers Picanol Optimax, Gammax, Gammax i Gamma

Característiques

 • Motius de fins a 672 fils (o 1344 si és simètric)
 • Articles amb 24 llisos (consultar per 28)
 • Articles amb doble plegador
 • Articles amb lletres o motius (fins a144fils)
 • Articles amb vores rematades, foses o tallades
 • Articles amb 8 trames i/o retencions
 • Articles enrotllats o plegats (possibilitat de rulls grans)

A Texber innovem per aconseguir nous reptes i fer créixer els nostres clients.