TEXBER  LAB

Teixits a mida

Destinat a aquelles empreses que volen desenvolupar nous productes amb teixits de qualitat.

PER A QUI TREBALLEM

Fabriquem teixits exclusius per convertir el producte del nostre client en únic.

Convertim les seves idees en realitat.

Fabricació de teixits per a moda i alta costura 

Investiguem sobre el disseny i desenvolupament de teixits a partir de tendències actuals, per a crear productes singulars.

Produïm el teixit en base al disseny (a partir de fils naturals, sintètics…) i també les seves prestacions (impermeables, agradables al tacte…) aportant la màxima qualitat en el producte final. 

Fabricació teixits per la llar i interiors

Ajudem a trobar els dissenys exclusius, textures agradables al tacte i teixits d’una qualitat immillorable. 

Sota la guía que ens marca el nostre client fabriquem a mida per a crear un producte únic que s’adapti a l’estil que es busca.

Teixits per a tapiceria (sofàs, coixins, tumbones, etc) i paraments de la llar (cortines, estors, mantells, draps, etc).

Fabricació teixits laborals i tècnics

Tota projecte te les seves propies característiques i necessitats, és per això que Texber Lab busca millorar els productes aportant noves prestacions i comoditats, des de teixits anti-talls, protecció tèrmica, anti-taques, anti-olors, etc.

Treballem  per a diferents sectors, com l’hosteleria, la metalúrgia o l’automoció.

Un dels últims projectes que vam desenvolupar fou la creació de roba inolora, perquè el teixit no fes males olors després d’una jornada laboral.

Com funciona Texber Lab?

La nostra experiència desenvolupant diferents tipus de teixits ens ha permès desplegar el programa d’innovació Texber per als nostres clients. Aquest programa s’implementa des de Texber Lab a partir de tres fases de desenvolupament:

Primera fase

Anàlisi de les necessitats del client i establiment de les especificacions de la solució tèxtil a desenvolupar.

Segona fase

Recerca i experimentació amb les matèries primeres per a la identificació de la millor solució tèxtil a implantar.

Tercera fase

Desenvolupament del teixit i generació d’assajos i proves per mesurar els diferents paràmetres de resposta.

Texber Lab en detall

Texber Lab és la secció experimental de Texber. Ha nascut com a resposta a les demandes d’innovació dels nostres clients. Cert perfil de clients ens demana que l’ajudem a desenvolupar teixits nous: ells tenen la idea i nosaltres ens encarreguem de transformar-la en una realitat.

A més dels coneixements i saber fer que hem anat acumulant amb més de trenta anys d’experiència,  des de l’any 2014 tenim un acord de col·laboració amb l’Innotex Center un centre tecnològic tèxtil pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya que ens permet tenir accés al seu fons de coneixement, als seus laboratoris i les seves sales de prototipatge.

D’aquesta manera podem investigar i desenvolupar solucions innovadores i de valor per als clients més exigents. L’èxit dels nostres clients és també el nostre èxit: la creació d’un nou producte.

El nostre objectiru és acompanyar als nostres clients en la recerca i desenvolupamentde nous teixits, amb característiques innovadores, que puguin ser comercialitzats.