Des del passat mes de novembre que estem teixint articles amb plegadors de fantasia. Des de fa uns quants anys que teixim articles que necessiten de rodets auxiliars, però, fins ara, no havíem tingut l’ocasió d’usar aquest equipament.

L’article que teixim és una doble tela, en la que les característiques de la capa de sobre i la de sota són molt diferents, de manera que, per poder teixir correctament l’article, no poden venir juntes d’un sol plegador i han de venir de dos plegadors separats.

La màquina de passar pintes automàtica que tenim ja estava preparada per passar, o bé articles amb doble plegador, o articles de doble capa. Els telers dels que disposem tenen control electrònic del desenrotllament dels dos plegadors independent, de manera que, tant si un plegador és petit o gros, la tensió del fil sempre és l’adequada.

Estem molt afalagats perquè el nostre client ha decidit confiar en les nostres capacitats i ha decidit que som l’empresa pertinent per ajudar-los amb la fabricació d’aquest article tant complex.